Przydatne linki

  

  

Uczniowie klas czwartych wzięli udział w wycieczce rowerowej do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu. W wyjeździe uczestniczyli uczniowie biorący udział w zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej, które są realizowane w ramach innowacji pedagogicznej. Zajęcia zostały przeprowadzone przez strażaków instruktorów w interaktywnej sali edukacyjnej „Ognik”. Uczniowie mogli rozwijać i utrwalać swoją wiedzę na specjalnie przygotowanych stanowiskach, które przedstawiają groźne sytuacje z życia codziennego oraz uczą zasad właściwego zachowania się w przypadku pożaru rozwijającego się w pomieszczeniu za zamkniętymi drzwiami, działania sygnalizacji pożarowej i zasad ewakuacji, zagrożenia pożarowego w pomieszczeniu kuchennym czy zagrożenia w pomieszczeniu łazienki. Ponadto sala wyposażona jest w symulator o nazwie “Las i Jezioro” – makietę umożliwiającą wizualne prezentowanie zagrożeń pożarowych i ekologicznych na obszarach leśnych oraz w rejonie zbiorników wodnych. 

Strażacy zaprezentowali nam również wyposażenie wozu strażackiego oraz odzież, w którą są ubrani podczas akcji. Spotkanie ze strażakami dostarczyło uczniom wielu wrażeń i było doskonałą okazją do poznania ich ciężkiej pracy.

Alicja Babiuch
Mariusz Koza
Katarzyna Spojda