Przydatne linki

  

  

Uczniowie klas VIa oraz VIII wzięli udział w warsztatach przeprowadzonych przez strażaka Marka Kaczorowskiego z OSP w Kochanowicach. Zajęcia związane były z realizacją programu z doradztwa zawodowego oraz podstawy programowej z edukacji dla bezpieczeństwa. Zaprezentowane zostało wyposażenie samochodu strażackiego oraz odzież, w którą ubierają się strażacy podczas akcji. W ramach ćwiczeń utrwalono wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa: w razie pożarów wewnętrznych oraz podczas pracy w aparatach OUO. Przypomniane zostały także reguły udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym.

Serdecznie dziękujemy za przygotowanie warsztatów oraz bardzo miłe przyjęcie.

Alicja Babiuch
Mariusz Koza