Przydatne linki

  

  

W piątek 17.05.2024 r. uczniowie klas 4-8 wzięli udział w akcji na rzecz ochrony środowiska. Wyposażeni w foliowe worki i rękawiczki ochronne sprzątaliśmy obszar wokół szkoły oraz pobliskie tereny zielone. To bardzo ważne, aby nieść promocję idei nieśmiecenia w naturze. Była to doskonała okazja do tego, aby przypomnieć sobie jak ważne jest dbanie o środowisko i promowanie ekologicznego stylu życia. Coroczna akcja Sprzątania Świata integruje uczniów wokół wspólnego celu, jakim jest troska o czystość miejsc, w których żyjemy. Poprzez takie inicjatywy chcemy edukować uczniów i zwiększać świadomość społeczną na temat problemu zanieczyszczania środowiska oraz promować odpowiedzialne postawy społeczne.

  Izabela Polak