Przydatne linki

  

  

Uczniowie klasy ósmej uczestniczyli w spotkaniu z panią Anną Kubat, które było poświęcone zasadom rekrutacji oraz terminom postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych. Pani Anna Kubat przedstawiła profile klas, które zostaną otwarte od września tego roku w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu.

Alicja Babiuch