Przydatne linki

  

  

Zespół Szkół w Kochanowicach został zakwalifikowany do pilotażowego programu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej pod nazwą „Edukacja z wojskiem”.

Zasadniczym celem programu  jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. 3-lekcyjne szkolenie połączy teorię i praktykę. Będzie zawierało treści z obszarów: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zapoznają się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy. Wojskowi szkoleniowcy przeprowadzą zajęcia przekazując wiedzę i umiejętności w sposób ciekawy, praktyczny, dostosowany do wieku uczniów.

Zajęcia odbędą się w dniu   29.05.2024 r. w środę, od godz. 12:30 – 15.00 w ZS w Kochanowicach
i udział w nich będą mogli wziąć uczniowie klas VII SP.