Przydatne linki

  

  

We wtorek 23 kwietnia w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kochcicach odbył się VI Powiatowy Konkurs Bajkowy z J. Angielskiego. Celem konkursu było doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, zachęcenie uczniów do czytania tekstów w języku angielskim, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, sprawdzenie znajomości środków leksykalnych i zagadnień gramatycznych, promowanie nauki języka angielskiego oraz integracja uczniów i nauczycieli powiatu lublinieckiego.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV- VI. Każdy uczeń biorący udział miał za zadanie przeczytanie bajki w j. angielskim. W tym roku była to bajka pt.: „Księga Dżungli”. Zadaniem zespołu (dwóch przedstawicieli szkoły to jeden zespół) było rozwiązywanie zadań, dotyczących szeroko rozumianego tekstu czytanego. Przedstawiciele naszej szkoły Borys Klimas i Bartosz Matusek, uczniowie klasy 6a, byli najlepsi. Zdobyli maksymalną liczbę punktów i I miejsce w konkursie. Uczniom bardzo gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce języka angielskiego, a organizatorom konkursu dziękujemy za wspaniałe przyjęcie i doskonałą organizację.

         Izabela Polak