Przydatne linki

  

  

Uczniowie klasy VIII uczestniczyli w spotkaniu z panem Dawidem Gołębiowskim, który opowiedział im o ścieżce kształcenia prowadzącej do zdobycia zawodu geodety.

Geodeci zajmują się pomiarami działek i gruntów pod różnego rodzaju budowle, w tym budowę dróg i autostrad. Wykonują również mapy do celów projektowych, sporządzają niezbędną dokumentację, mogą też urządzać tereny rolne lub leśne.

Podstawowe warunki do wykonywania tego zawodu to: posiadanie średniego lub wyższego wykształcenia geodezyjnego, bycie osobą niekaraną, odbycie praktyki zawodowej, zdanie egzaminu państwowego.

Alicja Babiuch