Przydatne linki

  

  

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas I – VIII do udziału w konkursie plastycznym z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

Dwie kategorie konkursu:

Klasy I – III: hasło „Lubię czytać”

Klasy IV – VIII: hasło „Biblioteka – tu kwitnie wyobraźnia!”.

Zasady konkursu:

Zadaniem uczniów konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej w technice kolażu, zgodnej z hasłem konkursu (klasy I – III „Lubię czytać”, klasy IV – VIII „Biblioteka – tu kwitnie wyobraźnia!”);

Praca powinna być wykonana na papierze w formacie A4, w technice kolażu, z wykorzystaniem wyłącznie papieru – można używać gazet, czasopism, opakowań, lektur, bibuły itp.

Jeden uczestnik może zgłosić 1 pracę.

Podpisane prace należy oddać do biblioteki szkolnej lub do wychowawcy (w klasach I – III) do 25 października.

Prace wykonane niezgodnie z założeniami regulaminu nie podlegają ocenie konkursowej.

Kryteria oceniania:

Twórcza pomysłowość i wyobraźnia oraz oryginalność, estetyka wykonania pracy i ogólne wrażenia artystyczne.

Aneta Babraj
Mirosława Szymik