Przydatne linki

  

  

Uczniowie klasy VIIa oraz VIII wzięli udział w wycieczce do Warszawy. Celem wycieczki było poznanie zabytków Warszawy, pobyt w Centrum Nauki Kopernik oraz integracja młodzieży i wzmacnianie więzi koleżeńskich. Pierwszym punktem programu był pobyt w Centrum Nauki Kopernik. Uczniowie mogli w tym miejscu odkrywać tajemnice nauki oraz samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Brali także udział w Teatrze Wysokich Napięć.  Następnie odbyli spacer po Warszawskiej Starówce, Krakowskim Przedmieściu i Placu Zamkowym. Zobaczyli Kolumnę Zygmunta III Wazy, Syrenkę i Pomnik Małego Powstańca. Ostatnim zwiedzanym miejscem był Zamek Królewski. Na trasie królewskiej odwiedzili pomieszczenia związane z najsłynniejszymi wydarzeniami z czasów stanisławowskich: uchwaleniem Konstytucji III Maja oraz słynnymi obiadami czwartkowymi.

Opiekunowie:
Alicja Babiuch
Kornelia Famuła
Mariusz Koza