Przydatne linki

  

  

Uczniowie klas IVa oraz  IVb wzięli udział w warsztatach przyrodniczych dotyczących roślin i zwierząt występujących w lasach najbliższej okolicy oraz sposobów ochrony przyrody w naszym kraju. Zajęcia przeprowadziła pani Anna Hodorowicz – edukatorka pracująca w Oddziale Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Kalinie „Lasy nad Górną Liswartą”.

Podczas zajęć szczególna uwaga zawrócona była na rośliny i zwierzęta chronione występujące w naszym najbliższym środowisku. Celem warsztatów było również kształtowanie wśród dzieci postaw proekologicznych, budzenie przyjaznego stosunku do roślin i zwierząt poprzez propagowanie właściwych zachowań oraz promowanie zdrowego stylu życia. Uczniowie poznawali gatunki roślin i zwierząt, rozpoznawali tropy zwierząt oraz brali udział w grach i zabawach ekologicznych.

Alicja Babiuch
Mariusz Koza
Koło „Młodzi Odkrywcy”