Przydatne linki

  

  

Uczennice klasy 6b Marta Kadzioch i Marta Kopycka wywalczyły 3 miejsce w V powiatowym konkursie bajkowym z j. angielskiego. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, w których język angielski jest nauczany jako język na poziomie podstawowym A1/A2 według Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Wydarzenie zorganizował Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kochcicach pod honorowym patronatem Wójta Gminy Kochanowice.

Celem konkursu było doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, zachęcenie uczniów do czytania tekstów w języku angielskim, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, sprawdzenie znajomości słownictwa i środków leksykalnych, promowanie nauki języka angielskiego,  integracja uczniów różnych szkół. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                                                              Izabela Polak