Przydatne linki

  

  

W dniu 10 marca 2023 roku strażacy z Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu opowiedzieli uczniom klas VIII o pracy strażaka oraz przygotowali dla nich warsztaty dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pierwsza część spotkania dotyczyła specyfiki pracy strażaka oraz zadań, które wykonuje on w swojej codziennej pracy. Strażak to funkcjonariusz państwowy, przeszkolony do specjalnych zadań, polegających na gaszeniu pożarów, likwidowaniu różnorakich zagrożeń, między innymi: drogowych, chemicznych, wodnych i radiologicznych oraz na zapobieganiu im i ich skutkom. Zawód ten obdarzony jest bardzo dużym zaufaniem społecznym. W drugiej części zajęć uczniowie ćwiczyli pozycję boczną ustaloną oraz przywracanie czynności życiowych osobie nieprzytomnej. Przypomnimy, że ogólną zasadą przeprowadzania RKO u osoby dorosłej jest schemat rozpoczynający się od 30 uciśnięć klatki piersiowej i zrobieniu 2 wdechów. Czynności te należy powtarzać do momentu odzyskania oddechu przez poszkodowanego lub przyjazdu pogotowia.

Alicja Babiuch
Mariusz Koza