Przydatne linki

  

  

Naszą szkołę 24 lutego odwiedziła pani Maria Dziuk – poetka, animatorka kultury w gminie Kochanowice, autorka scenek teatralnych na „Święto Kwitnącego Różanecznika”, piosenek, bajek, organizatorka koncertów świątecznych, jasełek. Przede wszystkim autorka wielu książek m.in. „Ziemia kochanowicka w legendach i opowieściach”, czy niedawno wydanej pozycji „Barwne i ciekawe w treści o Lublińcu opowieści”. Jej pasją jest zbieranie i opisywanie wierszem legend oraz ciekawych historii związanych z naszą okolicą.

Z okazji zbliżającego się jubileuszu 200 – lecia poświęcenia kościoła św. Wawrzyńca w Kochanowicach pani Maria przybliżyła uczniom legendy i ciekawostki związane z naszym kościołem. Przypomniała tajemnicze historie przekazywane z pokolenia na pokolenie, ale obecne w pamięci już tylko najstarszych mieszkańców Kochanowic. Wszyscy musieli uważnie słuchać, ponieważ czekał na nich krótki quiz sprawdzający ich wiedzę o kochanowickim kościele. Z pytaniami o ilość dzwonów czy zawartość kopuły na wieży kościelnej najlepiej poradzili sobie Bartosz Matusek z klasy 5a oraz Lena Żółtańska z klasy 6b. W nagrodę zostali obdarowani najnowszą książką autorki.

Na koniec uczniowie podziękowali pani Marii w imieniu wszystkich kolegów za spotkanie. Była to z pewnością bardzo interesująca lekcja, za którą pani Marii Dziuk dziękujemy i zapraszamy ponownie do naszej szkoły. 

Małgorzata Golenia

Małgorzata Watoła-Hanulok