Przydatne linki

  

  

Zachęcamy uczniów klas 4-8 do udziału w powiatowym konkursie plastycznym pt. „Autyzm – by wiedzieć więcej”.

Główne cele konkursu:
1) propagowanie wiedzy o autyzmie,
2) integracja środowisk współpracujących z osobami z autyzmem oraz ich rodzinami,
3) zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z autyzmem, pokrewnymi zaburzeniami oraz ich rodzin,
4) wskazanie zakresu pomocy rodzinom osób z autyzmem i podobnymi zaburzeniami, pogłębienie oraz promowanie wiedzy o tym, że wśród nas żyją osoby ze spektrum autyzmu,
5) wzbudzenie zainteresowania młodzieży problemami osób cierpiących na autyzm i ich rodzin oraz kształtowanie tolerancyjnych postaw w stosunku do osób dotkniętych tym zaburzeniem,
6) kształtowanie twórczego myślenia i umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji,
7) poszukiwanie ukrytych talentów.

ZADANIE KONKURSOWE: przygotowanie pracy plastycznej – plakatu nawiązującego do tematu w dowolnej technice płaskiej. Format pracy nie mniejszy niż A4.

Prace należy wykonać do dnia 14 marca br. Prace należy dostarczyć do gabinetu pedagoga/psychologa szkolnego.

Dorota Kamińska