Przydatne linki

  

  

Rowerzyści z Kochanowic kładą duży nacisk na promocję zdrowia i aktywnie spędzonego czasu wolnego. Podczas ferii nie mogło być inaczej. Pod opieką Pana Mariusza Żymierskiego oraz Pani Anety Babraj, dnia 17 stycznia br. został zorganizowany wyjazd do Częstochowy.

Po wyjściu z pociągu ponad dwudziestoosobowa grupa młodzieży z Zespołu Szkół w Kochanowicach udała się w pobliże Bazyliki Metropolitalnej Świętej Rodziny, gdzie podczas II wojny światowej znajdowały się mury getta. Na podstawie wiedzy z historii regionu, a mianowicie informacji dotyczących Holocaustu, budowy przejściowego obozu w Kochanowicach, „Żydowskiej Drogi” oraz okresu wyzwolenia w styczniu 1945 roku Kochanowic, sformułowano pytania konkursowe. Horzela Jakub, Machnik Martyna, Mańka Dominik za dobre odpowiedzi otrzymali nagrody w postaci dętki, oświetlenia oraz dzwonka rowerowego. Następnie młodzież udała się na seans filmowy do Cinema City. Po projekcji filmu uczniowie skorzystali z oferty częstochowskiego lodowiska. Piruetom, wężykom i innym ewolucjom na łyżwach, wydawałoby się niemożliwym do wykonania nie było końca.

W tym miejscu pragnę podziękować Urzędowi Gminy w Kochanowicach za dofinansowanie wyjazdu. Jednocześnie Szkolny Klub Rowerowo-Historyczny zaprasza wszystkich chętnych na kolejne, nie mniej atrakcyjne akcje już po feriach.

Mariusz Żymierski