Przydatne linki

  

  

13 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Niewidomych. Uczniowie klasy czwartej mogli wcielić się w rolę osób niewidzących biorąc udział w „Warsztatach zmysłów” z Panią Dorotą Kamińską- Mnich oraz Wiolettą Dyla.

Ochotnicy z zawiązanymi oczami odgadywali smaki, zapachy , rozpoznawali przedmioty, a na koniec próbowali przejść pewien odcinek w asekuracji innej osoby. Dzięki temu doświadczyli, jak to jest być osobą niewidomą lub słabowidzącą, a przede wszystkim z jakimi trudnościami na co dzień borykają się te osoby.

Warsztaty były wstępem do kolejnej części zajęć, na której został im wyświetlony film „N- jak niewidomy”,  w którym poznali rodzaje wad wzroku oraz to jak można, a czego nie powinno się robić spotykając osobę z niepełnosprawnością wzrokową.  Dzięki temu wspólnie ustaliliśmy zasady właściwego postępowania.

Tematykę  niepełnosprawności osób niewidomych zakończyliśmy  zajęciami z okazji Światowego Dnia Braille’a, który przypada na 4 stycznia.  Jest to rocznica urodzin wynalazcy alfabetu dla osób niewidomych i z poważnymi zaburzeniami wzroku. Uczniowie po zapoznaniu się z alfabetem Braille’a, próbowali rozszyfrować zapisane słowa, dowiedzieli się gdzie stosuje się te znakami na co dzień np.  na opakowaniach leków, dworcach i innych. Następne każdy uczeń wykonał pracę plastyczna według własnego pomysłu, z której stworzyliśmy „Wypukłą księgę”.

W grudniu został również ogłoszony konkurs  na   „Logo Niepełnosprawnych” z  okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, wyniki na początku lutego!

Wioletta Dyla