Przydatne linki

  

  

Na zakończenie innowacji pedagogicznej z pierwszej pomocy przedmedycznej, uczniowie klasy IVa wzięli udział w zajęciach praktycznych w pracowni powstałej z funduszy Programu „Laboratoria Przyszłości”. W pracowni tej bardzo ważne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa, dlatego uczniowie zapoznali się z instrukcjami i regulaminami obowiązującymi w tym miejscu. Następnie podzieleni na grupy przystąpili do wykonania przydzielonych im zadań. Wytwory ich pracy można zobaczyć na zdjęciach. Warsztaty w pracowni „Laboratoria Przyszłości” były ostatnimi zajęciami z pierwszej pomocy przedmedycznej w klasie IVa. Zajęcia odbywały się w ramach innowacji pedagogicznej „Dzielni ratownicy – wiemy jak pomóc”. Celem prowadzonej innowacji było zapoznanie uczniów z podstawową wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy w wypadku zagrożeniu życia i zdrowia ludzkiego oraz wykształcenie postawy gotowości niesienia pomocy innym.

Alicja Babiuch
Mariusz Koza