Przydatne linki

  

  

Zapraszam do udziału w ogólnopolskim konkursie pt. „Bezpieczny Internet – działajmy razem”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie.

Cele konkursu:– propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu wśród dzieci i młodzieży,
– kształtowanie właściwych postaw moralnych oraz promowanie działań na rzecz zapobiegania przemocy wśród dzieci,
– rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną,
– upowszechnianie idei poszanowania praw autorskich i ochrony danych osobowych w sieci,
– wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne umiejętności i zdolności,
– wyrabianie pewności siebie i dowartościowania własnej osoby,
– radość przedstawiania swych zdolności.

Zadanie konkursowe:
Przygotowanie plakatu na temat zawarty w tytule konkursu. Plakat musi być wykonany w dowolnym programie graficznym z rozszerzeniem jpg. Plakat należy wydrukować w formacie A4. Do plakatu należy załączyć płytę z zapisanym na niej plakatem w wyżej wymienionym formacie.

Konkurs oceniany będzie w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria: Klasy I-III
II kategoria: Klasy IV-VI
III kategoria: Klasy VII-VIII

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin przygotowania prac: 31 stycznia 2023 r.

Zainteresowanych konkursem zapraszam do kontaktu przez mobidziennik lub do gabinetu pedagoga.

Dorota Kamińska-Mnich