Przydatne linki

  

  

Uczniowie klas 7 oraz 8a wzięli udział w drugiej części warsztatów, których celem było wykorzystanie narzędzi i sprzętów zakupionych z funduszy Programu „Laboratoria Przyszłości”. Podzielana na grupy młodzież wykonywała przydzielone im zadania, a następnie prezentowała wytwory swojej pracy. Zajęcia w najstarszych klasach miały charakter prozawodowy, związany z wyborem przyszłego kierunku kształcenia po ukończeniu szkoły podstawowej. Celem zajęć była także edukacja uczniów dotycząca bezpiecznego korzystania z narzędzi ręcznych oraz urządzeń elektrycznych i  elektronicznych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Nowoczesna pracownia ma charakter interdyscyplinarny, łączący w sobie wiele funkcji z zakresu techniki, nauk przyrodniczych, kulinariów, informatyki, doradztwa zawodowego oraz edukacji dla bezpieczeństwa.

Alicja Babiuch
Mariusz Koza