Przydatne linki

  

  

Cele konkursu:
– kształtowanie kreatywnej pełnej tolerancji postawy wobec niepełnosprawności,
– przybliżeń zagadnień dotyczących niepełnosprawności takich, jak: integracja, tolerancja, równość,
– rozwijanie empatii wobec osób z niepełnosprawnością,
– kształtowanie postawy twórczej dzieci i młodzieży.

Zadanie konkursowe:
Zaprojektuj i stwórz logo przedstawiające integrację osób pełnosprawnych z osobami niepełnosprawnymi.

Logo może zostać wykonane w programie graficznym lub wykonane odręcznie (dowolna technika) w formacie A4.

Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 31 stycznia 2023 r. do P. Doroty Kamińskiej-Mnich, P. Wioletty Dyla, P. Sylwii Benskiej bądź przesłane przez Mobidziennik!

Zachęcamy do udziału w konkursie! Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Organizatorzy:
Dorota Kamińska-Mnich
Wioletta Dyla
Sylwia Benska