Przydatne linki

  

  

Nasza szkoła w miesiącu listopadzie przystąpiła do Kampanii 19 dni, której tegoroczne hasło brzmiało: „Stacja-empatyczni, razem mamy moc”. Celem kampanii jest przeciwdziałanie przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. W ramach obchodów dla uczniów klas 1-8 został zorganizowany konkurs profilaktyczny plastyczno-literacki pt. „Pełni mocy w świecie bez przemocy”, którego celem była profilaktyka i przeciwdziałanie agresji i przemocy, kształtowanie postaw nakierowanych na dialog i mediację, promowanie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów oraz rozwijanie kreatywności. Dodatkowo na korytarzu szkolnym pojawiła się gazetka tematyczna, która zawierała podstawowe informacja na temat przeciwdziałania agresji i przemocy. W wybranych klasach zostały przeprowadzone zajęcia profilaktyczne prowadzone przez specjalistę Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu dotyczące tematyki kampanii. Dodatkowo, w wybranych klasach przeprowadzone zostały zajęcia dotyczące szacunku do drugiego człowieka, tolerancji i relacji międzyludzkich bez przemocy, które przeprowadził psycholog szkolny. Dla uczniów klas 7 i 8 zorganizowano spotkanie z asp. szt. Iwoną Ochman z Komendy Powiatowej Policji na temat „Odpowiedzialności karnej nieletnich”, podczas którego młodzież zapoznała się z najważniejszym aktami prawnymi oraz regulacjami w zakresie odpowiedzialności karnej.

Dorota Kamińska-Mnich
Izabela Polak
Anna Duda