Przydatne linki

  

  

Z okazji Międzynarodowego Dnia Życzliwości w każdej klasie przeprowadzono plebiscyt na „Króla/Królową Życzliwości”. Plebiscyt został zorganizowany i przeprowadzony przez Samorząd Uczniowski. Wzięli w nim udział uczniowie klas I – VIII. Zadaniem każdego ucznia było oddanie głosu na jedną osobę z klasy, którą uważa za najbardziej życzliwą na co dzień.

Klasowy „Król/ Królowa Życzliwości” – to osoba, która m.in. wyróżnia się kulturą słowa, żyje w zgodzie z innymi, jest przyjazna, pomaga kolegom i koleżankom, wzbudza zaufanie.

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich uczniów zachęcamy, by w przyszłym roku szkolnym dołożyli starań, aby taki tytuł otrzymać.

Wyniki plebiscytu:
Kl. Ia- Zofia Mańka
Kl. Ib – Julia Dewor
Kl. IIa – Paweł Kulisz
Kl. IIb – Adrianna Opiela
Kl. IIIa – Kamil Kardas
Kl. IIIb – Bartosz Matusek
Kl. IVa – Wiktoria Makselon, Jakub Garbela
Kl. IVb – Maciej Mnich
Kl. V a – Mikołaj Kożuch
Kl. V b – Filip Jurga, Małgorzata Kochel, Marta Pradelok
Kl. VI a – Oliwia Garbela
Kl. VI b – Amelia Ledwoń, Marta Kopycka
Kl. VIIa – Julia Kosa
KL.VIII a -Paulina Berbesz
KL.VIII b – Maciej Jurys
KL.VIII c – Krystian Kuderski

Uśmiech, miłe słowo, przyjazny gest potrafią zdziałać więcej niż prezent. Osoby miłe, kulturalne, odpowiedzialne i uczynne mają więcej kolegów i przyjaciół. Pomagajcie sobie wzajemnie, uśmiechajcie się do siebie; bądźcie życzliwi na co dzień.

Opiekun Samorządu