Przydatne linki

  

  

21 września 2022r. odbyły się w naszej szkole demokratyczne  wybory do Samorządu Uczniowskiego. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli na cały rok szkolny.

Wybory poprzedziła kampania, w czasie której kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, a na nich umieścili swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na przygotowanych kartach wyborczych.

Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne. Nowy skład Samorządu Uczniowskiego jest następujący:

Przewodnicząca SU: Paulina Dewor, kl. 8b
Z-ca przewodniczącej: Maja Pyka, kl. 8a
Sekretarz: Hanna Staleronka, kl. 8c
Opiekun SU: p. Hanna Zakrzewska