Przydatne linki

  

  

W zakładce „Konsultacje” dostępny jest harmonogram realizacji konsultacji. Jest to czas w jakim nauczyciel odpowiednio do potrzeb, będzie prowadził konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców. Rodzice uczniów są proszeni o wcześniejsze poinformowanie nauczycieli o chęci skorzystania z konsultacji za pośrednictwem wiadomości w systemie dziennika elektronicznego.