Przydatne linki

  

  

Wraz z początkiem września została przygotowana do oddania pracownia, której wyposażenie zostało zakupione ze środków rządowych Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Laboratoria Przyszłości. Szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego mającego służyć rozwojowi umiejętności praktycznych wśród uczniów.

Nasza szkoła otrzymała kwotę 101.100,00 zł na zakup różnorodnych sprzętów oraz pomocy technicznych, które stanowią wyposażenie dla nowej pracowni łączącej funkcje naukowe z praktycznymi. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w katalogu wyposażenia.  Katalog podzielony jest na elementy wyposażenia podstawowego, które szkoły są zobowiązane posiadać w swojej bazie wyposażenia oraz dodatkowego, które mogło być kompletowane przez szkołę w zależności od jej aktualnych oraz przyszłych potrzeb. Nowa pracownia mieszcząca się w sali nr 4, łączy w sobie wiele funkcji między innymi z zakresu techniki, nauk przyrodniczych, kulinariów i informatyki. Znajdziemy w niej kuchenki elektryczne, opiekacze, czajniki, stolnice, wałki do ciasta, zastawę porcelanową i inne przyrządy, które można wykorzystywać podczas prac kuchennych. Na uczniów lubiących robótki ręczne czekają maszyny do szycia i  szydełka. Młodzież zainteresowana elektroniką i elektryką może programować roboty, konstruować układy elektroniczne oraz uczyć się używać pilarki, piły ramowej, wiertarki, lutownicy i strugarki do drewna. Na szczególną uwagę zasługuje wyposażenie pracowni w drukarkę 3D, zestaw oświetleniowy i mikrofon kierunkowy. Ponadto zakupiono do sali nowe meble, dwie metalowe szafy, stoliki uczniowskie oraz stół warsztatowy z nadstawką. Zgromadzony sprzęt może być wykorzystywany nie tylko podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ale także w ramach zajęć pozalekcyjnych, w tym świetlicowych, rozwijających umiejętności i zainteresowania uczniów.

Koordynatorzy programu:
Alicja Babiuch
Mariusz Koza