Przydatne linki

  

  

W czwartek 1 września 2022 r. rozpoczynamy kolejny rok szkolny. Plan dnia przedstawia się następująco:
8:10 – zbiórka uczniów klasami przed budynkiem szkoły, przemarsz do kościoła
8:30 – msza święta
9:30 – uroczyste rozpoczęcie roku na sali gimnastycznej

Podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego obowiązuje strój galowy. Przywozy i odwozy uczniów wg harmonogramu:

PRZYWOZY
7:35 Jawornica
od 7:45 Lubockie-Ostrów
7:35 Droniowice
7:40 Harbułtowice

ODWOZY
ok. 10.30 Jawornica
ok 11.00 Lubockie-Ostrów
ok. 11.25 Droniowice-Harbułtowice