Przydatne linki

  

  

W dniach 24, 25 i 26 kwietnia odbywać się będzie egzamin ósmoklasisty.  Jest to egzamin sprawdzający wiadomości uczniów z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Ósmoklasistom życzymy POWODZENIA!!!

Dla pozostałych uczniów dni egzaminu w naszej szkole są dniami wolnymi od zajęć edukacyjno-wychowawczych.