Przydatne linki

  

  

Konkurs „Postaw na słońce”

W tym roku uczennice z klasy 8a: Agnieszka Brewka, Wiktoria Zakrzewska, Faustyna Korzekwa, Natalia Filipiak, Oliwia Małecka, Zuzanna Kaczmarek i Nikola Majczak pod opieką pani Anny Osińskiej wzięły udział w projekcie ” Postaw na Słońce”. Organizatorem konkursu była Fundacja Banku Ochrony Środowiska w Warszawie. Nasz projekt miał na celu upowszechnienie wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.

Przystąpiliśmy do konkursu badawczego, w ramach którego zarejestrowane zespoły szkolne przygotowały z pomocą nauczyciela-opiekuna raporty edukacyjne. W raportach omówiono zasadę działania i pozytywny wpływ mikroinstalacji OZE na środowisko i budżet domowy. Przygotowane raporty będą wykorzystane do kampanii promującej OZE. Stworzenie raportów było dla nas nie lada wyzwaniem. Musieliśmy poznać działanie mikroinstalacji fotowoltaicznych. W chwili obecnej przystąpiłyśmy do drugiego etapu konkursu. Zadania konkursowe realizowałyśmy współpracując ze sobą na ile tylko mogłyśmy.

Nikola