Przydatne linki

  

  

W dniu 29 kwietnia 2022 roku uczniowie klas Va oraz VI przygotowali dla szkolnej społeczności uroczystą akademię upamiętniającą 231 rocznicę ustanowienia Konstytucji Trzeciego Maja.

Konstytucja, czyli ustawa zasadnicza, jest najważniejszym aktem prawnym w Polsce. Określa ona zasady funkcjonowania państwa, organizację i kompetencje najważniejszych organów państwowych oraz podstawowe prawa i obowiązki każdego obywatela.

Sejm Czteroletni 231 lat temu, po burzliwej debacie, przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja Trzeciego Maja. Była ona drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację życia społecznego, państwowego i obywatelskiego.

Ten nowoczesny i przełomowy akt prawny zmienił ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczył znacząco demokrację szlachecką, wprowadził częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz objął chłopów ochroną państwa. Konstytucja formalnie zniosła również liberum veto. Zobaczcie na zdjęciach jak wyglądało nasze świętowanie w tym dniu.

Organizatorzy