Przydatne linki

  

  

W związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę Szkolny Klub Rowerowo-Historyczny z Kochanowic zorganizował Dzień Solidarności z Ukrainą. To co każdy z nas w cywilizowanym świecie Europy i świata ceni najbardziej to pokój. Wszyscy chcemy żyć w pokoju i wzajemnej współpracy pomiędzy narodami. Wojna jest zagrożeniem dla życia i zdrowia każdego z nas.

Uczniowie zespołu Szkół w Kochanowicach 1 marca nie zapomnieli także o żołnierzach polskiego podziemia niepodległościowego, którzy po 1945 roku zdecydowali się kontynuować walkę przeciwko sowieckiej okupacji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.
Na terenie szkoły zorganizowano happening z pokazem filmów przybliżających tą trudną tematykę.

Uczniowie w ramach działalności Szkolnego Klubu Rowerowo-Historycznego zorganizowali także akcję, w której za pomocą odpowiednio przygotowanych kartek zapoznali społeczność szkolną z podstawowymi zwrotami w języku ukraińskim (Jestem z Polski – Я з Польщі [ja z Polshchi]. Jak się nazywasz? – Як вас звати? [jak was zwaty]. Jak to jest po ukraińsku? як це є українською? [jak ce je ukrajinskoju]).

W tych trudnych chwilach pamiętamy o słowach Jana Pawła II, że „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Szkolny klub zaprasza  wszystkich chętnych do udziału w kolejnych przedsięwzięciach. Ruszamy na rowery, gdzie oprócz tradycyjnych rajdów poświęcimy czas na zdobywaniu umiejętności rozpalania ogniska za pomocą krzesiwa, orientacji w terenie przy pomocy tradycyjnej mapy oraz kompasu.

Mariusz Żymierski