Przydatne linki

  

  

Jakie kroki należy podjąć, aby umiejętnie i jak najlepiej wybrać drogę zawodową w przyszłości?  Na to pytanie starała się udzielić odpowiedzi pani Marzena Barwicka – pracownica PPPP w Lublińcu podczas warsztatów dla uczniów klas VII, które odbyły się 26 stycznia 2022 roku. Bardzo ważne jest, aby poznać swoje mocne i słabe strony, swoje cechy osobowości i swoje predyspozycje zawodowe. Nie wszystkie zdolności znane są od razu. Zainteresowania i pasje pojawiają się w trakcie nauki czy nawet spotkań z ciekawymi ludźmi. Pewne umiejętności można też wykształcić w działaniu, w trakcie zajęć pozalekcyjnych oraz w ramach kół zainteresowań. Należy zatem nauczyć się kierować sobą, rozwijać swoje zdolności i szukać działań, w których można się wykazać. Dziękuję pani pedagog Dorocie Kamińskiej za zaangażowanie w organizację warsztatów.

Alicja Babiuch