Przydatne linki

  

  

W związku z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, iż w dniach od 27 stycznia 2022 r. do rozpoczęcia ferii zimowych klasy V-VIII szkoły podstawowej realizują zajęcia szkolne w sposób zdalny. Nauka odbywać się będzie na platformie Discord.

Klasy I-IV realizują nauczanie w formie stacjonarnej.