Przydatne linki

  

  

Monthly Archives: styczeń 2022

Klasy I-III wzięły udział w realizacji ministerialnego programu  „Aktywny powrót do szkoły WF z AWF” mający na celu poprawę i monitorowanie stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do nauki stacjonarnej- walka ze skutkami pandemii koronawirusa.

W zajęciach uczestniczyło ogółem 30 uczniów, 15 uczniów z klas drugich oraz 15 uczniów z klas trzecich. Czytaj dalej

Jakie kroki należy podjąć, aby umiejętnie i jak najlepiej wybrać drogę zawodową w przyszłości?  Na to pytanie starała się udzielić odpowiedzi pani Marzena Barwicka – pracownica PPPP w Lublińcu podczas warsztatów dla uczniów klas VII, które odbyły się 26 stycznia 2022 roku. Bardzo ważne jest, aby poznać swoje mocne i słabe strony, swoje cechy osobowości i swoje predyspozycje zawodowe. Nie wszystkie zdolności znane są od razu. Zainteresowania i pasje pojawiają się w trakcie nauki czy nawet spotkań z ciekawymi ludźmi. Czytaj dalej

W związku z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, iż w dniach od 27 stycznia 2022 r. do rozpoczęcia ferii zimowych klasy V-VIII szkoły podstawowej realizują zajęcia szkolne w sposób zdalny. Nauka odbywać się będzie na platformie Discord.

Klasy I-IV realizują nauczanie w formie stacjonarnej.

13 grudnia 2021 roku obchodziliśmy 40. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Reżim komunistyczny wydał wtedy wojnę Polakom. Tysiące działaczy „Solidarności” uwięziono, walczących o wolność wyrzucano z pracy i uczelni, brutalnie bito, tłumiąc protesty. Niektórym odebrano życie. Pamiętamy o wszystkich ofiarach i represjonowanych w stanie wojennym. Pamiętajmy o Bohaterach! To dzięki ich odwadze i sile komunizm w końcu upadł, a Polska odzyskała wolność. Im zawdzięczamy to, że żyjemy dziś we własnym suwerennym, demokratycznym państwie. Czytaj dalej

Program Laboratoria Przyszłości skierowany jest do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych.  Jest to rządowa inicjatywa wspierana finansowo przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego mającego służyć rozwojowi umiejętności praktycznych wśród uczniów.

Czytaj dalej

Z okazji miesiąca bibliotek szkolnych, który obchodzony był w październiku, zorganizowano na terenie naszej szkoły akcję „Podaruj książkę bibliotece szkolnej”. Akcja cieszyła się ogromną popularnością wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Udało nam się zebrać łącznie 220 książek, dzięki którym księgozbiór biblioteki powiększy się o nowe pozycje, w szczególności o: bajki, słowniki, literaturę dla dzieci i młodzieży, kulinaria, biografię, rękodzieło oraz o beletrystykę dla dorosłych. Czytaj dalej

Świetlica szkolna zorganizowała zbiórkę materiałów plastycznych i gier planszowych dla dzieci które w okresie świątecznym przebywały w szpitalu w Lublińcu.

Dzięki ofiarności uczniów i ich rodzin udało się zebrać bardzo dużą ilość materiałów, które będą służyć podczas zajęć prowadzonych w szpitalu.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Czytaj dalej

Pojawienie się zjawiska pandemii wirusa SARS-CoV-2 jest względnie nową sytuacją, którą każdego dnia próbujemy zdefiniować i lepiej poznać. Każda nowa sytuacja, która wiąże się
z niepokojem może wywoływać silne emocje, a w tej sytuacji także w jakimś stopniu dezorganizację życia codziennego. W związku z tym, każdego dnia próbujemy coraz lepiej się przystosować. Aby pomóc sobie i naszym bliskim powinniśmy umieć rozpoznawać niepokojące objawy stresu pojawiającego się z powodu pandemii oraz poznać sposoby radzenia sobie z nim.
Czytaj dalej

W czasie grudniowych przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia w naszej bibliotece również bardzo dużo się wydarzyło. Oprócz wystawy książek o tematyce bożonarodzeniowej i przygotowania świątecznych dekoracji zorganizowaliśmy warsztaty ozdabiania podstawek pod kubki metodą decupage, uczyliśmy się robić gwiazdy z papieru i dekorowaliśmy ludziki piernikowe. Nasi uczniowie przyłączyli się również do akcji „Murem za polskim mundurem” wspierającej żołnierzy oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji, którzy pełnią służbę na granicy polsko – białoruskiej, strzegąc naszego wspólnego bezpieczeństwa. Czytaj dalej

W dniu 8 grudnia 2021 roku uczniowie Zespołu Szkół w Kochanowicach, w ramach otrzymanego wsparcia finansowego z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadania pod nazwą „Poznaj Polskę”, udali się na wycieczkę do stolicy Polski. Celem ww. zadania było wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji działań, mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży, poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Czytaj dalej

W listopadzie odbył się konkurs plastyczno-literacki pt. „Postaw na Rodzinę”. Celem konkursu było:

  • ukazanie rodziny jako środowiska wzajemnej pomocy, wsparcie i rekreacji,
  • rodzina jako miejsce spędzania wolnego czasu, ale i nauki i pracy,
  • nauka zaradności i kreatywności w rodzinie,
  • nauka pokonywania codziennych trudności i zniechęceń,
  • rodzina ochroną przed zagrożeniami uzależnieniem od używek, internetu, bezczynności.

Czytaj dalej

Dnia 8 grudnia 2021 r. uczniowie klas 1-3 wzięli udział w wycieczce edukacyjnego do Lublińca oraz Koszęcina, która została dofinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, w ramach programu „Poznaj Polskę”. W Lublińcu uczniowie zwiedzali Muzeum Pro Memoria Edyty Stein, w którym zapoznali się z historią patronki miasta Lubliniec. Odwiedzili także „Lubitekę” – Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną, po której zostali oprowadzeni przez pracownika biblioteki. Czytaj dalej