Przydatne linki

  

  

W ramach ósmej edycji grantowego programu mPotęgi finansowanego przez mBank od września do listopada w Zespole Szkół w Kochanowicach realizowany był projekt pt. „Las- matematycznych wyzwań czas”. Uczniowie klas piątych wraz z opiekunami- nauczycielkami matematyki p. Justyną Koza i p. Renatą Galuską uczestniczyli w zajęciach, podczas których dowiedzieli się jak ważna jest matematyka w różnych dziedzinach życia, a w tym wypadku: do czego przydaje się matematyka w lesie.

Odbyły się wyjazdy do Nadleśnictwa Herby i do okolicznych lasów, podczas których uczniowie poznawali zwyczaje zwierząt i ptaków oraz zmagali się z różnymi matematycznymi wyzwaniami, tj. wyznaczenie przybliżonej ilości drzew na 1 ha, określenie wieku drzewa, obliczenie jego wysokości, objętości itp.  Na zajęciach uczestnicy projektu doskonalili również umiejętności matematyczne, tj. skalowanie, wyobraźnię przestrzenną oraz logiczne myślenie. Rozwiązywali łamigłówki, rebusy i krzyżówki matematyczne. Rysowali siatki, a następnie sklejali z nich modele brył. Doskonalili także rozwiązywanie logicznych gier – Sudoku i Tangramu. Każdy uczeń w ramach projektu otrzymał pakiet materiałów, a szkoła zyskała dzięki niemu wiele pomocy dydaktycznych.  Zwieńczeniem projektu było zaprojektowanie i wykonanie wspólnie z rodzicami budek lęgowych dla sikorek, które wiosną zawisną w okolicznych lasach. W ubiegły poniedziałek miało miejsce uroczyste przekazanie ich przedstawicielom Nadleśnictwa Herby oraz wręczenie dyplomów i nagród w przeprowadzonych konkursach: plastycznym pt. „Las w geometrii” oraz ,, Mistrz Sudoku” i „Mistrz Tangramu”. Dobra współpraca wielu instytucji, takich jak Nadleśnictwo Herby, Rady Rodziców, Dyrekcji szkoły przyniosła lepsze efekty nauczania i poznawania przyrody przez młodzież szkolną. Ogromne podziękowania kierujemy dla Nadleśniczego Nadleśnictwa Herby p. Roberta Gorzelaka i p. Marcina Gibaszek specjalisty d.s lasów niepaństwowych Nadleśnictwa Herby oraz p. Krystynie Bartocha za współpracę i pomoc w realizacji projektu.

Justyna Koza i Renata Galuska

 

Więcej zdjęć w Galerii.