Przydatne linki

  

  

Dnia 27 października 2021r. w ramach realizacji projektu „ Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie- 13 grudnia 1981- Pamiętamy” na Jasnej Górze zorganizowana została konferencja dla nauczycieli województwa śląskiego nt. „Drogowskazy pozostawione przez kardynała Stefana Wyszyńskiego na czas kryzysu”. W spotkaniu tym wzięli również udział nauczyciele naszej szkoły: Małgorzata Morawiak i Irena Osadnik.

Konferencję rozpoczęła P. Izabela Tyras, dyrektor Biura Prasowego Jasnej Góry, która krótko wprowadziła w historię Stanu Wojennego w Polsce a także podkreśliła jak wielkie znaczenie dla tego okresu historycznego miała działalność kardynała S. Wyszyńskiego i jego wystąpienia w obronie godności i praw człowieka. Uzupełnieniem tematu było wystąpienie O. dr. Grzegorza Prusa o dziełach Prymasa i jego oddaniu Matce Bożej Częstochowskiej.

Niezmiernie ciekawe okazało się wystąpienie P. Beaty Mackiewicz z Instytutu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która opowiedziała o dziedzictwie , jakie pozostawił po sobie Prymas Tysiąclecia dla przyszłych pokoleń. Podkreśliła ona, że jego wskazówki i drogowskazy, mimo upływu czasu, nadal są aktualne. Zaprezentowała także kilka punktów programu kardynała Wyszyńskiego „ Społeczna Krucjata Miłości”, które mogą być wykorzystywane do pracy z młodzieżą. To swojego rodzaju dekalog zasad jak być dobrym człowiekiem. W swoim wystąpieniu prelegentka podkreśliła także ważną rolę nauczycieli i wychowawców w kształtowaniu i wychowywaniu młodego pokolenia.

Przemówienia urozmaicały projekcje filmowe nawiązujące do tematyki wykładów. Spotkanie zakończyło się wspólnym zwiedzaniem muzeum z eksponatami związanymi z osobami Św. Jana Pawła II oraz Kardynała S. Wyszyńskiego.

Konferencja była niecodzienną lekcją historii, na której poznaliśmy jak wielki wpływ na wydarzenia tego okresu mieli przedstawiciele kościoła. Niesamowite jest również to, iż nauki dotyczące wychowania są aktualne w dzisiejszych, jakże odmiennych, czasach.

Małgorzata Morawiak
Irena Osadnik