Przydatne linki

  

  

W październiku klasa V b wybrała się do Tarnowskich Gór. Wycieczka była okazją do zintegrowania się uczniów oraz przeżycia niezapomnianych wrażeń. Uczestnicy zwiedzali Zabytkową Kopalnię Srebra. Najpierw wzięli udział w multimedialnej lekcji historii w centrum edukacji mieszczącym się w budynku nadszybia kopalni, a następnie wsiedli do górniczej windy i zjechali na głębokość 40,5 m. Za panią przewodnik spacerowali korytarzami i chodnikami wpisanymi w 2017 roku na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. W czasie wędrówki oglądali ekspozycje związane z pracą dawnych górników. Wędrówka śladami skarbnika została urozmaicona przepływem łodziami między dwoma przystaniami zlokalizowanymi przy szybach Szczęść Boże i Żmija.

Uczniowie poznawali także historię miasta Tarnowskie Góry. W czasie spaceru podziwiali m.in. rynek miasta z okazałym ratuszem uznawanym za perłę Górnego Śląska, zabytkowy kościół ewangelicki, drewnianą studnię miejską, domy podcieniowe z XVI wieku, Dzwonnicę Gwarków.

Dobre humory dopisywały wszystkim uczestnikom wyjazdu. Dzięki wycieczce na pewno przyjemniejsza będzie dalsza nauka.

Małgorzata Golenia

Hanna Zakrzewska