Przydatne linki

  

  

W dniu 29 września uczniowie naszej szkoły podzieleni na dwie grupy wiekowe uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych oraz w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej w Sierakowie Śląskim. Mogli także zobaczyć pokaz tresury psa więziennego, który pracuje przy szukaniu na terenie zakładu substancji zakazanych. Celem zajęć było zminimalizowanie czynników ryzyka oraz wzmocnienie czynników chroniących, które oddziałują na dzieci i młodzież, a także uświadomienie konsekwencji społecznych i prawnych zachowań niezgodnych z prawem.

Młodzież klas VII i VIII poznała specyfikę pracy w zakładzie karnym oraz najważniejsze zadania Służby Więziennej, do których należą: wykonywanie tymczasowego aresztowania, ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa, prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych, organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych. Jest to trudna i bardzo odpowiedzialna praca, którą – jak mogli się przekonać nasi uczniowie – można wykonywać  z wielkim zaangażowaniem.

Alicja Babiuch
Mariusz Koza