Przydatne linki

  

  

Czysta Polska zaczyna się w Twoim domu.” Te słowa ze spotu reklamowego będą towarzyszyły uczniom podczas realizacji zadań, wynikających z przystąpienia naszej szkoły do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z ekologią na Ty”. Projekt jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 (Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne)

W ramach projektu uczniowie będą realizować eko- wyzwania, dzięki którym zwiększą swoją świadomość ekologiczną i w trosce o środowisko naturalne będą zachęcali innych do zmiany nawyków i poprawy stylu życia.

Koordynator projektu: Izabela Polak

Opiekun: Joanna Kot

Opiekun: Kornelia Famuła