Przydatne linki

  

  

23 września w naszej szkole miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa, której celem było sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji. Podczas ćwiczeń uczniowie oraz pracownicy szkoły utrwalali procedury dotyczące zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Wszystkie osoby przebywające w szkole zachowując środki bezpieczeństwa, szybko, sprawnie i bez paniki opuścili budynek.

Zdaniem obserwatora z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, pana aspiranta sztabowego Marcina Wicińskiego, ewakuacja przebiegła szybko i sprawnie bez żadnych zastrzeżeń.

Przypominamy wszystkim, jak należy postępować po usłyszeniu sygnału oznaczającego alarm ewakuacyjny:

  • zachować spokój
  • zamknąć okna
  • pozostawić wszystkie przedmioty w sali
  • ustawić się w parach przy drzwiach
  • opuścić miejsce zagrożenia zgodnie z przyjętym planem ewakuacji
  • udać się do miejsca zbiórki

Mariusz Koza