Przydatne linki

  

  

Informujemy, że uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie przysługuje prawo do pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego. Próg dochodowy uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi 528 zł netto na osobę, dochód z gospodarstwa rolnego 208 zł z 1ha przeliczeniowego.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje dotyczące udzielania pomocy i wnioski.

Zasady udzielania stypendiów i zasiłków szkolnych

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Zaświadczenie o wynagrodzeniu

Klauzula informacyjna RODO