Przydatne linki

  

  

Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że uczniowie w ramach działalności Szkolnego Klub rowerowo-Historyczny działającego przy naszej szkole, podejmują co chwilę szereg różnego rodzaju działania.

Od kwietnia trwały prace nad wdrożeniem w życie nowego cyklu spotkań pt.: „Bajtle w lesie”. Jego podstawowym celem było przekonanie wszystkich do roweru jako ekologicznego i doskonałego środka transportu. 

Podjęto prace nad stworzeniem „oddziału powstańczego”. Uczniowie poszukiwali strojów mogących posłużyć za rekwizyty do dalszych działań klubu. W maju szkolny klub przeprowadził szereg działań mających na celu upamiętnienie 100 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. Uczniowie przebrani za powstańców jako grupa rekonstrukcji historycznej, uczestniczyli w zorganizowanych z tego tytułu obchodach na terenie Lubecka, dając dowód swego głębokiego patriotyzmu. Młodzież zachęcała także wszystkich mieszkańców do oddania hołdu Panu Janowi Gambusiowi, naszemu Powstańcowi Śląskiemu, pochowanemu na cmentarzu parafialnym w Kochanowicach.

Uczniowie zakończyli także montaż filmów dotyczących między innymi: „Historii kaplicy w Droniowicach”.

Podjęto również działania mające na celu uzupełnienie kronik Szkolnego Klubu Rowerowo-Historycznego oraz remontu sprzętu służącego do przeprowadzania zajęć pozalekcyjnych.

Ponadto zorganizowano rajd rowerowy na trasie Kochanowice – Kochcice – Pawełki – Brzoza – Lubockie – Kochanowice, w celu poznania historii najbliższej okolicy i wyszukiwania śladów po powstaniach śląskich.

Ponadto zorganizowano konkurs na logo Szkolnego Klubu Rowerowo-Historycznego. Z wielu przesłanych prac graficznych, wyłoniono najlepszy projekt autorstwa Mileny Karmańskiej z klasy VIc.

W ramach kolejnego szkolnego konkursu na „Wykonanie plakatu przedstawiającego postać Pana Jana Gambusia, jako uczestnika trzeciego powstania śląskiego”, miejsce I zajęła Paulina Dewor z klasy 6 b. Miejsce II zajęła Milena Karmańska z klasy 6c, a miejsce III zajął Dominik Pakuła z klasy 6a.

W czerwcu zorganizowano rajd rowerowy pt.: „30 kilometrów na rowerze to dla mnie pikuś – Kochanowice – Piłka – Kokotek – Lubliniec – Kochanowice”.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia gry w „Sztekla” – średniowiecznej gry zręcznościowej.

 

Obecnie uczennica klasy 8b Olga Wołowczyk oczekuje na wyniki X Międzygminnego Konkursu Regionalnego na folder turystyczny powiatu lublinieckiego “Śląsk – jest takie miejsce na ziemi”.

Opracował:
Mariusz Żymierski