Przydatne linki

  

  

Ważnym celem edukacyjnym związanym z powstaniem Zielonej pracowni w naszej szkole jest inspirowanie do działań na rzecz ochrony środowiska. Celowi temu służy edukacja ekologiczna – zaplanowana, systematyczna i świadomie zamierzona działalność dydaktyczna dotycząca ochrony środowiska przy aktywnym udziale dzieci. Jedną z form proekologicznego wychowania są wycieczki przyrodnicze wzbogacone o ciekawe i aktywne zajęcia w terenie. Zbliżają one dzieci do natury, kształtują pozytywne cechy charakteru, wpływają na społeczne postawy i uznawane wartości, a także pooprawiają zasady współdziałania w grupie. Są doskonałymi formami wypoczynku, wyrabiają nawyk pożytecznego spędzania wolnego czasu, dostarczają wielu wrażeń i podnoszą sprawność fizyczną.

Ważnym celem organizowanych wycieczek jest poznanie własnej miejscowości oraz najbliższej okolicy. Ogromną radość sprawiają dzieciom wycieczki rowerowe. Doskonałym miejscem takich wypadów jest schronisko młodzieżowe w Pawełkach otoczone lasem oraz ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Na Brzozę” stanowiąca część obszaru chronionego o szczególnych wartościach przyrodniczych, kulturowych i historycznych Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”.

W dniu 14 czerwca uczniowie klas: IVa oraz V wzięli udział w wycieczce rowerowej na Pawełki połączonej z piknikiem „Młodych ratowników”. Naszym gościem była pani Krystyna Bartocha – kierownik ZPKWŚ w Kalinie, która przygotowała ciekawe konkursy i zabawy ekologiczne. Uczniowie brali również udział w warsztatach z pierwszej pomocy przedmedycznej – ćwiczyli takie czynności jak: masaż serca, opatrywanie ran oraz unieruchamianie złamań. Nie zabrakło także czasu na zespołowe gry i zabawy ingerujące uczniów po długim okresie nauki zdalnej . W drodze powrotnej oglądaliśmy rododendrony na ścieżce dydaktycznej. Dziękujemy paniom Anecie Babraj i Korneli Famule za opiekę nad uczniami.

Alicja Babiuch
Mariusz Koza
Projekt „Zielona Pracownia 2020”