Przydatne linki

  

  

Człowieka z przyrodą łączy szereg różnych zależności. Kreatywność w wykorzystaniu możliwości, jakie daje nam najbliższe środowisko w edukacji młodzieży i maksymalna dbałość o stan przyrody towarzyszą zadaniom związanym z powstaniem Zielonej Pracowni. Pragniemy zwrócić uwagę na zagadnienie bezpieczeństwa człowieka, które jest uwarunkowane tempem współczesnego życia oraz rozwojem motoryzacji. W dzisiejszym świecie wzrasta liczba nagłych zdarzeń i wypadków. Zdrowie i życie ludzi zależy od reakcji osób postronnych i świadków wypadku, od szybkości ich reagowania i umiejętności udzielenia pomocy. Od kilku lat prowadzimy dla dzieci zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Bardzo nam zależało, żeby były prowadzone w pracowni wyposażonej w profesjonalny sprzęt przeznaczony do czynności resuscytacyjnych. W czerwcu uczniowie klas IVa, IVb oraz V wzięli udział w warsztatach z pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzonych w nowej pracowni wyposażonej odpowiedni do aktualnych potrzeb sprzęt.

Alicja Babiuch
Mariusz Koza
Projekt „Zielona Pracownia 2020”