Przydatne linki

  

  

Uczniowie klas 1b i 2a w dniach 18 i 19 marca 2021 r. brali udział w OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIADACH OLIMPUSEK  – sesja wiosenna.

Olimpiada Olimpusek z języka polskiego polegała na rozwiązaniu przez uczniów sprawdzianu pozwalającego sprawdzić umiejętność wyszukiwania informacji w tekście, znajomość podstawowych pojęć z zakresu wiedzy o języku oraz podstawowych zasad ortograficznych.

Olimpiada Olimpusek z matematyki pozwoliła sprawdzić uczniom umiejętność myślenia matematycznego, rozpoznawania podstawowych figur, rozwiązywania prostych równań, liczenia i porównywania miar.

W olimpiadzie łącznie brało udział 6 uczniów (dwóch z nich brało udział w olimpiadzie z języka polskiego i matematyki). Z tego aż dwóch uzyskało tytuł LAUREATA.

Są to:

Liliana Golańska, 1b

Aleksandra Kozuch, 1b

Obie są LAUREATKAMI olimpiady Olimpusek z matematyki.

Gratulujemy LAUREATOM i WSZYSTKIM UCZESTNIKOM wspaniałych wyników i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych olimpiadach i konkursach.

                                                          Szkolni organizatorzy:

Danuta Kaczuga i Katarzyna Spojda