Przydatne linki

  

  

Na ostatnich zajęciach z doradztwa zawodowego, o procesie rekrutacji, nauce oraz odbywaniu praktyk zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu, opowiadała pani Renata Pruska – doradca zawodowy. Przekazane informacje są bardzo przydatne dla naszych uczniów, gdyż część z nich wybiera się do tej szkoły. Ponadto, 13 maja, uczniowie klas ósmych brali udział w transmisji online, podczas której zaprezentowane zostały etapy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w oparciu o system Nabory VULCAN. Uczniowie zostali zapoznani z tegorocznym harmonogramem naboru, dokumentami, które należy dostarczyć do szkół oraz z procesem wyboru szkoły i podpisaniem elektronicznego wniosku. Do wydarzenia można dołączyć na  kanale YouTube lub Facebook.

Alicja Babiuch