Przydatne linki

  

  

W dniu 6 maja, na zajęciach doradztwa zawodowego w klasach ósmych, gościła pani Anna Kubat z Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. Zapoznała ona naszych uczniów z kierunkami kształcenia, które oferuje im „Kazik” i przedstawiła limity miejsc poszczególnych klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022. Liceum ogólnokształcące oferuje uczniom klasę menadżerską, natomiast technikum daje do wyboru następujące profile: technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik logistyk, technik mechanik oraz technik teleinformatyk.  Wielu uczniów z obu klas ósmych naszej szkoły łączy swoją przyszłą edukację z Zespołem Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu.

Alicja Babiuch