Przydatne linki

  

  

Uczniowie klas ósmych muszą pamiętać, że dokumenty związane z przyjęciem do szkoły ponadpodstawowej należy składać od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. W wyborze przyszłej szkoły może im pomóc Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego w roku szkolnym 2021/2022www.womczest.edu.pl/wybieram-szkole

Strona skierowana jest do uczniów klas VIII planujących własną edukację w szkołach ponadpodstawowych: liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia oraz do rodziców wspierających ich w wyborze kierunku kształcenia.

Projekt został przygotowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie z inicjatywy i przy wsparciu Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie oraz we współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi.

Przydatne w wyborze szkoły  linki:

Jednocześnie informuję uczniów klas VII, że w przyszłym roku formuła egzaminu ósmoklasisty nie zmieni się, co oznacza, że nie będą oni zdawać egzaminu z dodatkowego przedmiotu. Więcej informacji na www.kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/egzaminy-i-sprawdziany/zasady-organizowania-i-przeprowadzania-egzaminow-zewnetrznych-w-latach-2021-2023/

Alicja Babiuch