Przydatne linki

  

  

Dyrektor Zespołu Szkół w Kochanowicach informuje, że w okresie od 15.05. do 29.05. 2021r. w klasach IV-VIII wprowadzone zostaje nauczanie hybrydowe wg harmonogramu umieszczonego poniżej.

W klasach I-III od dnia 04.05.2021r. odbywa się nauczanie stacjonarne.

Świetlica szkolna będzie czynna dla uczniów, którzy w danym dniu będą uczyli się stacjonarnie w szkole. Zajęcia specjalistyczne (prowadzone indywidualnie lub w małych grupach)będą prowadzone stacjonarnie dla uczniów przebywających w szkole, uczniom przebywającym w domu nauczyciele prześlą materiały drogą elektroniczną.