Przydatne linki

  

  

Konstytucja, czyli ustawa zasadnicza, jest najważniejszym aktem prawnym w Polsce. Określa ona zasady funkcjonowania państwa, organizację i kompetencje najważniejszych organów państwowych. Ponadto, określa podstawowe prawa i obowiązki każdego obywatela.

Sejm Czteroletni 230 lat temu, po burzliwej debacie, przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja Trzeciego Maja. Była ona drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację życia społecznego, państwowego i obywatelskiego.

Celem ustawy rządowej miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało okrojone w wyniku I rozbioru przeprowadzonego w 1772 roku przez Prusy, Austrię i Rosję. Trzeciego maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawę zasadniczą. Polska Konstytucja jako pierwsza w Europie regulowała w nowoczesny sposób stosunki między władzą, a obywatelami. Ten nowoczesny i przełomowy akt prawny zmienił ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczył znacząco demokrację szlachecką, wprowadził częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz objął chłopów ochroną państwa – łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła również liberum veto.

W tym roku, podobnie jak rok temu, uroczystości związane z obchodami tego święta były w całym kraju znacznie ograniczone. Rozumiemy powagę sytuacji, jesteśmy odpowiedzialni za siebie i innych – to również dowód naszej obywatelskiej dojrzałości. Jak powiedział Stanisław Wyspiański „Polska to wielka rzecz.”