Przydatne linki

  

  

Z ogromną radością i dumą składam gratulacje na ręce naszych uczniów, którzy mimo pandemii, zdalnego nauczania, wszelkich trudności i frustracji z tego faktu wynikających, uzyskali doskonałe wyniki w konkursach przedmiotowych, organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. Konkursy przedmiotowe przeprowadzane są w 3 etapach i odbywają się na przestrzeni kilku miesięcy. Zakres wiedzy konkursowej mocno wykracza poza wiedzę szkoły podstawowej. Dlatego też uzyskanie tytułu Laureata lub Finalisty jest ogromnym sukcesem, okupionym systematyczną nauką, długotrwałym przygotowaniem, pracą własną jak i pod czujnym okiem nauczyciela.  Tytuł Laureata zwalnia ucznia z egzaminu ósmoklasisty dając mu jednocześnie maksymalną ilość punktów z części egzaminacyjnej, jak też jest preferencją przy wyborze najlepszej szkoły ponadpodstawowej.

W naszej szkole od wielu lat są uczniowie, którzy tego zaszczytnego tytułu dostępują. Jednak w tym roku jest ich nieco więcej, w tym jeden uczeń z podwójnym sukcesem.

Karol Kardas, uczeń klasy VIIIb został podwójnym Laureatem – z matematyki oraz z geografii

Alexandra Niemeyer, uczennica klasy VIIIb z uzyskała tytuł Laureata z języka niemieckiego

Rafał Korzekwa , uczeń klasy VIIIa został Finalistą z matematyki

Składam serdeczne gratulacje oraz podziękowania na ręce pedagogów, którzy nie szczędzili sił i czasu na przygotowanie wychowanków do konkursów i są współtwórcami ich sukcesu. Dziękuję i gratuluję paniom – Alicji Babiuch, Monice Dawid, Justynie Koza oraz Monice Soleckiej-Pietryga. Mając tak doskonałych nauczycieli, szkoła w Kochanowicach może optymistycznie patrzeć w przyszłość.

Gratuluję również szczęśliwym Rodzicom. Niech Wasze Pociechy przynoszą Wam jeszcze wielu powodów do dumy.

Dyrektor ZS w Kochanowicach
Joanna Grus-Blacha